Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΑΣΤΑ και στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής και επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων, έχει την εξής σύνθεση:

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Εκπρόσωπος ΣΤΕΦ 
 • Εκπρόσωπος ΣΤΕΓ 
 • Εκπρόσωπος ΣΕΥΠ 
 • Εκπρόσωπος ΣΔΟ 
 • Εκπρόσωπος Παραρτήματος Δυτικής Κρήτης 
 • Εκπρόσωπος Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διαμεσολάβησης 
 • Εκπρόσωποι των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων των τεσσάρων νομών της Κρήτης 
 • Εκπρόσωποι των Τεχνικού Επιμελητηρίου, Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων 
 • Εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ 
 • Εκπρόσωποι τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας όπως είναι το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης