Παρακάτω φαίνεται σχηματικά το διάγραμμα αλληεπίδρασης, συνεργασίας και λειτουργίας των επιτροπών του ΔΑΣΤΑ (όπως ορίζονται από την πρόσκληση υλοποίησης του έργου) σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του ιδρύματος του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ.