ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Α.ΣΤΑ. και η ΜΟ.Κ.Ε.  του ΤΕΙ Κρήτης καλεί, τους διαγωνιζόμενους που ολοκλήρωσαν το  1ο στάδιο του 3ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης να συμμετέχουν στο 2ο στάδιο που σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης έχει ως εξής:

·         Υποχρεωτική παρακολούθηση δύο σεμιναρίων που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 05 Μαΐου 2015 στις 13:00 – 16:00, το δεύτερο την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 στις 13:00 – 16:00 (στο χώρο του ΤΕΙ Κρήτης, η  αίθουσα θα ανακοινωθεί σε νεώτερο e-mail).

·         Υποβολή εκ νέου των επιχειρηματικών σχεδίων με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 26 Μαΐου 2015.

·         Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, όπου  κατατάσσονται τα σχέδια  και ανακοινώνονται οι διακριθέντες.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την οργάνωση ημερίδας από την Δ.Α.ΣΤΑ. και ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης. Γίνεται παρουσίαση και βράβευση των διακριθέντων προτάσεων.