2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Βραβευθείσες ομάδες:
Βραβείο 1ο    Μανώλης Ταμπουρατζής   (με χρηματικό έπαθλο)
Βραβείο 2ο    Δημήτριος Βιδάκης             (με χρηματικό έπαθλο)
Βραβείο 3ο   Γαρυφαλιά Μίνου               (με χρηματικό έπαθλο)
Έπαινος        Ιάκωβος Καραπατάκης
Έπαινος        Μαρία Καλογεράκη
Έπαινος        Νικόλαος πλευριτάκης
 
Επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν και το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Η απονομή «βραβείων και επαίνων» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07-03-2014 στην αίθουσα σεμιναρίων της ΣΔΟ και ώρα 10:00 πμ. Οι τρεις πρώτες βραβευθείσες ομάδες θα παρουσιάσουν σε  PowerPoint το αντίστοιχο  επιχειρηματικό τους σχέδιο.