Επανάληψη 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας  (ΔΑΣΤΑ)  και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης προσκαλούν τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, να συμμετέχουν στον επαναληπτικό 20φοιτητικό διαγωνισμό Καινοτομικών Ιδεών και Σχεδίων που πραγματοποιείται στο ΤΕΙ Κρήτης. Τα τρία πρώτα επιχειρηματικά σχέδια θα βραβευθούν με τα συμβολικά ποσά των 1.000, 600 και 400 ευρώ αντίστοιχα, και τα επόμενα τρία με έπαινο, ενώ όλοι οι διαγωνιζόμενοι  θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τα βραβευθέντα σχέδια θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΓΓΝΓ «Κυψέλες επιχειρηματικότητας». Προτάσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 01-06-2013 έως 30-07-2013.