1) Είμαι Φοιτητής. Πώς θα ψάξω για πρακτική άσκηση;

Η αναζήτηση για διαθέσιμες θέσεις πρακτικής εργασίας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο ΤΕΙ Κρήτης. Η πρόσβαση στις βάσεις αυτές γίνεται από εδώ και είναι ελεύθερη (δεν απαιτεί τη σύνδεση του φοιτητή στην ιστοσελίδα).
  • Από την ιστοσελίδα atlas.grnet.gr. (βλέπε ερώτηση 3)
  • Από τις προσωπικές  επαφές που έχει ο φοιτητής με εταιρίες ή υπηρεσίες του ιδιωτικού/δημόσιου τομέα

2) Είμαι φοιτητής. Πώς θα βρώ τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται το ΤΕΙ Κρήτης;

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τους φορείς απασχόλησης/εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το ΤΕΙ Κρήτης γίνεται από εδώ και είναι ελεύθερη (δεν απαιτεί τη σύνδεση του φοιτητή στην ιστοσελίδα).

3) Είμαι φοιτητής. Τί είναι το ΑΤΛΑΣ και τι υπηρεσίες προσφέρει;

Η ιστοσελίδα ΆΤΛΑΣ είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης. Για τον φοιτητή το ΑΤΛΑΣ προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης πρακτικής εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

4) Είμαι φοιτητής. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο ΑΤΛΑΣ; Πώς γίνεται η εγγραφή σε αυτό;

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα του ΑΤΛΑΣ είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που η πρακτική τους άσκηση χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως προτείνεται οι φοιτητές να εγγράφονται στο ΑΤΛΑΣ ώστε να μπορούν να αναζητήσουν θέσεις πρακτικής εργασίας.

5) Είμαι εταιρία. Πώς θα εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για την απασχόληση φοιτητών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης; 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

  • Συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας και στείλτε την στο email gpa@staff.teicrete.gr ή στο φαξ 2810 319281. Οι αιτούμενες θέσεις πρακτικής εργασίας θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης από το προσωπικό του γραφείου πρακτικής άσκησης. Την αίτηση συνεργασίας μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε από τα έντυπα.
  • Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα και να αναρτάτε μόνοι σας τις θέσεις πρακτικής εργασίας. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα γίνεται από εδώ.