Υπηρεσίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης προς τους φορείς απασχόλησης φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης
 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο φιλοξενίας πρακτικής άσκησης από φορείς απασχόλησης φοιτητών μπορείτε να βρείτε στον οδηγό πρακτικής άσκησης. 
Για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης απαιτείται εγγραφή του φορέα στο σύστημα. Η εγγραφή γίνεται από εδώ.Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:
1) Ενημέρωση του προφίλ της επιχείρησης
Με την ηλεκτρονική εγγραφή της στη βάση δεδομένων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, η επιχείρηση μπορεί να συμπεριληφθεί στην βάση συνεργατών της πρακτικής άσκησης και να ενημερώσει οποτεδήποτε τα στοιχεία της. Αφού γίνει επιτυχώς η εγγραφή η επιχείρηση μπορεί να ενημερώσει το προφίλ της από το μενού Φορείς Απασχόλησης/Εταιρίες - Προφίλ Εταιρίας.
2) Προσφορά θέσεων για απασχόληση φοιτητών πρακτικής άσκησης
Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στον φορέα απασχόλησης φοιτητών να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης που επιθυμεί, περιγράφοντας το αντικείμενο απασχόλησης και τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή γίνεται από το μενού Φορείς Απασχόλησης/Εταιρίες - Νέα Θέση Πρακτικής.
 
3) Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
 
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης φοιτητή, ο φορέας απασχόλησης συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση γίνεται με είσοδο στο μενού Φορείς Απασχόλησης/Εταιρίες - Αξιολόγηση.