Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συστεγάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών, εργοδοτών, εποπτών κ.τ.λ.

 
Διεύθυνση: Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Κ.: 71500
 
Υπεύθυνος Πράξης:
Κωνσταντίνος Λουλακάκης
E-mail: loulakak@staff.teicrete.gr
   
Προϊστάμενος Γραμματείας: Μανώλης Μακρυδάκης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810 379894

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Μαρία Χριστοφάκη - 2810 379337
Fax: 2810 319281
E-mail: gpa@staff.teicrete.gr