Πρακτική άσκηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης μπορείτε να βρείτε στον οδηγό πρακτικής άσκησης.
Για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης απαιτείται εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:
α) Αναζήτηση προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης. Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από συνεργαζόμενους φορείς. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από το μενού Φοιτητής - Θέσεις Πρακτικής
β) Συνεργαζόμενοι φορείς απασχόλησης. Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από το μενού Φοιτητής - Συνεργαζόμενοι φορείς.
γ) Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. Μέσα από την υπηρεσία αυτή, ο φοιτητής μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το βιογραφικό του, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας και στη συνέχεια να το εκτυπώσει. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από το μενού  Φοιτητής - Βιογραφικό Σημείωμα.

δ) Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής οφείλει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση γίνεται από το μενού Φοιτητής - Αξιολόγηση.